Komanda


Moksliniai darbuotojai

Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė. Projekto vadovė turi tarptautinių projektų vadovavimo ir vykdymo patirtį, yra suarganizavusi ne vieną konferenciją bei sekciją didelėse tarptautinėse konferencijose, dalyvavusi tarptautiniuose projektuose bei ekspedicijose Eurazijoje. Savo buvusių tyrimų pagrindu publikavusi 23 publikacijas, patenkančias į Clarivate Analytics/SCOPUS duomenų bazes, bei 13 užsienyje recenzuotų publikacijų, yra skaičiusi 47 mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose. Daugiau informacijos
Prof. Kubatbek Sh. Tabaldiev. Kirgizijos bronzos amžiaus specialistas, turintis ilgametę tyrimų Kirgizijoje patirtį, projekte bus pagrindinis archeologas, materialinės kultūros žinovas, bronzos amžiaus Kirgizijoje specialistas. Rinks duomenis empiriniams tyrimams iš muziejų saugyklų.
Dr. Elise Luneau. Turi ilgametę tyrimų Vidurio Azijoje patirtį, šio regiono keramikos kilmės bei gamybos technologijų specialistė. Projekte atliks keramikos kilmės XRF tyrimus, gamybos technologinijų analizę, bei maisto likučių ant keramikos sienelių cheminę analizę.
Dr. Lynne M. Rouse. Tiria žemdirbystės pradžią Vidurio Azijoje bronzos amžiuje, besispecializuojanti žemumų gyvenviečių tyrimuose, GIS ir drono naudojimo specialistė. Jos indėlis bus ypač svarbus atliekant kultūrinių augalų bei gyvūnų sudėties palyginimą keičiantis aukščiams, bei aukštikalnių regiono gyventojų kilmės nustatymui.
Taylor R. Hermes. Nuo 2011 metų dirbo Kazachstane tyrinėjant Bronzos amžiaus bendruomenes. Projekte jis atliks gyvūnų dantų emalės ir kolageno stabiliųjų izotopų tyrimus. Šie tyrimai yra labai svarbūs nustatant gyvūnų mitybos sezoninius skirtumus, atskleisiančius svarbius aspektus apie gyvūnų ganymo strategijas. Šie tyrimai sudarys pagrindą vertinant naminių gyvūnų adaptacijos strategijas aukštikalnėse.
Mindaugas Grikpėdis. Vilniaus universiteto doktorantas, dirbantis su GIS kompiuterinėmis programomis, kurios bus naudojamos duomenų modeliavimui bei žemėlapių parengimui. Doktorantas atliks laboratorinius tyrimus taip pat dirbs prie projekto publikacijų. Daugiau informacijos
Elina Ananyevskaya. Vilniaus universiteto doktorantė, zooarcheologinių tyrimų specialistė. Projekto metu identifikuos archeologinių kasinėjimų metu aptiktą osteologinę gyvūnų medžiagą. Taip pat įvairius laboratorinius darbus – keramikos šukių su maisto liekanomis ar kaulų paruošimas stabiliųjų izotopų tyrimams. Daugiau informacijos

Administracija

Rėda Nemickienė – administratorė

Kristina Astravaitė – finansininkė