Personalas


Bioarcheologijos tyrimų centre dirba ir tyrimus atlieka mokslininkai, doktorantai taip pat archeologijos bakalauro bei magistro studijų studentai.

Tyrėjai:


Prof. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė
giedre.motuzaite@gmail.com 

Pagrindinės tyrimų sritys: gamybinis ūkis, senovinio maisto rekonstrukcijos, žmonių mityba, kulinarinis paveldas, maisto gamybos ištakos, augalų sukultūrinimas ir gyvūnų prijaukinimas, maisto globalizacijos pradžia, pirmieji Rytų-Vakarų kontaktai Eurazijos stepėmis, neolitas-bronzos amžius Ukrainoje, Lietuvoje, Centrinėje Azijoje, paleoaplinkos rekonstrukcijos, holoceno landšafto vystymasis ir žmogaus sąveika su gamta, žmogaus adaptacija prie gamtinių sąlygų, žmogaus poveikis gamtai, ūkininkavimo strategijos.

Tyrimų metodai: archeobotanika (makrobotanika, palinologija, fitolitai), stabiliųjų izotopų analizė (δ13C ir δ15N), zooarcheologija, geoarcheologija (mikromorfologija, dirvožemio sudėties ir rūgštingumo analizė), etnografija, aerofotografija, archeologiniai kasinėjimai,


Podoktorantūros studijų tyrėjai:

Podoktorantūros tyrėja Margaux Depaermentier

margaux.depaermentier@gmail.com

Moksliniai interesai: ankstyvieji viduramžiai, vėlyvoji senovė, stabilieji izotopai, bioarcheologija, stroncio izotopai
Tyrimų metodai: stabilieji izotopai, bioarcheologija, stroncio izotopai
Doktorantūros studentai:

Doktorantai:


Dok. Rūta Karaliūtė
rutile73@gmail.com

Moksliniai interesai: archeobotanika, Baltijos šalys.
Tyrimų metodai: archeobotanika.


Dok. Meiirzhan Abdrakhmanov

meiirzhan.abdrakhmanov@if.stud.vu.lt

Mokslinių tyrimų interesai: bioarcheologija, miliacino biomarkeris, vėlyvasis holocenas, paleoklimatas, stabiliųjų izotopų analizė, Šiaurės ir Vidurio Europa.
Tyrimų metodai: GS-MS, IRMS, stabiliųjų izotopų analizė.


Dok. Kyriaki Karanikola

kiki.1997@hotmail.gr

Moksliniai interesai: archeobotanika, Balkanai.
Tyrimo metodai: archeobotanika, istoriniai šaltiniai.