Personalas


Bioarcheologijos tyrimų centre dirba ir tyrimus atlieka mokslininkai, doktorantai taip pat archeologijos bakalauro bei magistro studijų studentai.

Tyrėjai:


Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė
giedre.motuzaite@gmail.com 

Pagrindinės tyrimų sritys: gamybinis ūkis, senovinio maisto rekonstrukcijos, žmonių mityba, kulinarinis paveldas, maisto gamybos ištakos, augalų sukultūrinimas ir gyvūnų prijaukinimas, maisto globalizacijos pradžia, pirmieji Rytų-Vakarų kontaktai Eurazijos stepėmis, neolitas-bronzos amžius Ukrainoje, Lietuvoje, Centrinėje Azijoje, paleoaplinkos rekonstrukcijos, holoceno landšafto vystymasis ir žmogaus sąveika su gamta, žmogaus adaptacija prie gamtinių sąlygų, žmogaus poveikis gamtai, ūkininkavimo strategijos.

Tyrimų metodai: archeobotanika (makrobotanika, palinologija, fitolitai), stabiliųjų izotopų analizė (δ13C ir δ15N), zooarcheologija, geoarcheologija (mikromorfologija, dirvožemio sudėties ir rūgštingumo analizė), etnografija, aerofotografija, archeologiniai kasinėjimai,


Doktorantai:


Dokt. Elina Ananyevskaya
elina_ananyevskaya@hotmail.com

Tyrimų interesai: zooarcheologija, bioarcheologija, priešistorinė archeologija, Kazachstano archeologija, moksliniai metodai archeologijoje, stabiliųjų izotopų tyrimai, etnografija, senovės istorija. Tyrimų metodai: zooarcheologiniai tyrimai, stabiliųjų izotopų tyrimai, archeologiniai kasinėjimai, kraštovaizdžio tyrimai.
 
 
 
 


Dokt. Mindaugas Grikpėdis
mindaugas.grikpedis@gmail.com

Moksliniai interesai: archeobotanika, paleomityba, žemdirbystės pradžia Rytiniame Baltijos regione bei Šiaurės Europoje, Šiaurės Europos priešistorė, Rytų Baltijos regiono archeologija, kartografija, kompiuterinių technologijų taikymas archeologijoje, viešoji archeologija.
 
 
 
 
 


Dokt. Karolis Minkevičius
karolis.minkevicius@gmail.com

Moksliniai interesai apima tris pagrindines sritis: kraštovaizdžio archeologija – tyrimai, metodai ir teorija, nuo archeobotanikos iki geografinių informacinių sistemų; geležies amžiaus archeologija – Lietuva ir Šiaurės – Vakarų Europa, gyvenviečių tyrimai, žemdirbystės raida, ekonominė ir socialinė dinamika, bendruomenės ir jų socialinė organizacija; kompiuterinių technologijų taikymas archeologijoje – nuo duomenų bazių iki skaitmeninės medijos archeologijoje.
 
 


Dokt. Auksė Rusteikytė
aukse.rusteikyte@gmail.com

Moksliniai interesai: maisto ir mitybos istorija, paleomityba, maisto paruošimo technologijos, senoviniai receptai, senovinio maisto rekonstrukcija, senovinio maisto likučių keramikoje analizė, suanglėjusių amorfinės formos maisto liekanų analizė, eksperimentinė archeologija, viešoji archeologija.