Personalas


Bioarcheologijos tyrimų centre dirba ir tyrimus atlieka mokslininkai, doktorantai taip pat archeologijos bakalauro bei magistro studijų studentai.

Tyrėjai:


Prof. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė
giedre.motuzaite@gmail.com 

Pagrindinės tyrimų sritys: gamybinis ūkis, senovinio maisto rekonstrukcijos, žmonių mityba, kulinarinis paveldas, maisto gamybos ištakos, augalų sukultūrinimas ir gyvūnų prijaukinimas, maisto globalizacijos pradžia, pirmieji Rytų-Vakarų kontaktai Eurazijos stepėmis, neolitas-bronzos amžius Ukrainoje, Lietuvoje, Centrinėje Azijoje, paleoaplinkos rekonstrukcijos, holoceno landšafto vystymasis ir žmogaus sąveika su gamta, žmogaus adaptacija prie gamtinių sąlygų, žmogaus poveikis gamtai, ūkininkavimo strategijos.

Tyrimų metodai: archeobotanika (makrobotanika, palinologija, fitolitai), stabiliųjų izotopų analizė (δ13C ir δ15N), zooarcheologija, geoarcheologija (mikromorfologija, dirvožemio sudėties ir rūgštingumo analizė), etnografija, aerofotografija, archeologiniai kasinėjimai,


Doktorantai:


Dok. Rūta Karaliūtė
rutile73@gmail.com