Archeobotanika


Archeobotanikos laboratorija specializuojasi makrobotaninės medžiagos tyrimuose, tačiau laboratorijoje gali būti atliekami ir kitų ekofaktų tyrimai kuriems reikalingi mikroskopai. Joje saugoma palyginamoji šiuolaikinė augalų kolekcija taip pat Lietuvos ir užsienio archeologinių paminklų ekofaktinė medžiaga, kuri yra prieinama įvairių sričių mokslininkų tyrimams. Laboratorija gali naudotis Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei studentai iš anksto susitarus su laboratorijos vadove G. Motuzaite Matuzevičiūte Keen.

Archeobotaninės medžiagos tyrimai yra atliekami dviem etapais. Pirmas etapas – medžiagos surinkimas bei mėginių išplovimas/išgavimas iš grunto. Antras etapas – archeobotaninės medžiagos tyrimai, fotofiksacija bei ataskaitos parengimas. Grunto plovimo laboratorijoje yra įrengta kriauklė su nuosėdų gaudykle. Joje sudarytos sąlygos atlikti grunto plovimą, mėginių džiovinimą, rūšiavimą, sijojimą, bei pirminį ekofaktinės medžiagos įvertinimą. Archeobotanikos laboratorijoje įrengtos darbo vietos su mikroskopais, kur galima atlikti archeobotaninės medžiagos identifikaciją.

Archeobotaninės liekanos (dažniausiai tiriamos augalų sėklos) – tai dažniausiai sutinkamas ekofaktas archeologinių kasinėjimų metu, suteikiantis informacijos apie žmonių mitybą, mediciną, tekstilės naudojimą, javų apdirbimo procesus, maisto gaminimo technologijas bei paleoaplinką.

Makrobotaniniai tyrimų kainoraštis

Archeobotaninės medžiagos tyrimai yra atliekami dviem etapais:

  1. medžiagos surinkimas bei mėginių išplovimas/išgavimas iš grunto;
  2. archeobotaninės medžiagos tyrimai, fotofiksacija bei ataskaitos rašymas.

Pirmojo tyrimų etapo metu mokama už mėginį. Tai yra 12 litrų kibiras, jei mėginys iš sausumoje esančio objekto ir 1 litro mėginys šlapynėje esančio objekto. Vieno mėginio išplovimo ir botaninių mėginių išgavimo kaina 20 eur.

Už antrajį etapą, archeobotaninės medžiagos ištyrimą, mokama už darbo valandą, kurios kaina 18 eur. Atsižvelgiama į archeologinių objektų įvairovę chronologiniu bei organikos išlikimo sąlygų atžvilgiu, kuris nulemia mėginių tyrimų specifiką ir laiko sąnaudas. Vidutinė vieno mėginio pilno ištyrimo kaina su ataskaitos parašymu yra apie 100 eur.

Prieš pristatydami grunto mėginius prašome užpildyti šį mėginių priėmimo ir perdavimo dokumentą: http://www1040.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/priemimo_perdavimo_bioarcheologija.docx