Archeobotanika


Archeobotanikos laboratorija specializuojasi makrobotaninės medžiagos tyrimuose, tačiau laboratorijoje gali būti atliekami ir kitų ekofaktų tyrimai kuriems reikalingi mikroskopai. Joje saugoma palyginamoji šiuolaikinė augalų kolekcija taip pat Lietuvos ir užsienio archeologinių paminklų ekofaktinė medžiaga, kuri yra prieinama įvairių sričių mokslininkų tyrimams. Laboratorija gali naudotis Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei studentai iš anksto susitarus su laboratorijos vadove G. Motuzaite Matuzevičiūte Keen.

Archeobotaninės medžiagos tyrimai yra atliekami dviem etapais. Pirmas etapas – medžiagos surinkimas bei mėginių išplovimas/išgavimas iš grunto. Antras etapas – archeobotaninės medžiagos tyrimai, fotofiksacija bei ataskaitos parengimas.Grunto plovimo laboratorijoje yra įrengta kriauklė su nuosėdų gaudykle. Joje sudarytos sąlygos atlikti grunto plovimą, mėginių džiovinimą, rūšiavimą, sijojimą, bei pirminį ekofaktinės medžiagos įvertinimą. Archeobotanikos laboratorijoje įrengtos darbo vietos su mikroskopais, kur galima atlikti archeobotaninės medžiagos identifikaciją.

Archeobotaninės liekanos (dažniausiai tiriamos augalų sėklos) – tai dažniausiai sutinkamas ekofaktas archeologinių kasinėjimų metu, suteikiantis informacijos apie žmonių mitybą, mediciną, tekstilės naudojimą, javų apdirbimo procesus, maisto gaminimo technologijas bei paleoaplinką.

Archeobotaninių tyrimų kainos nurodytos kainoraštyje.