Vilniaus universiteto Bioarcheologijos tyrimų centro pagrindinis tikslas yra moksliniai ekofaktinės medžiagos tyrimai bei studentų edukacija. Ekofaktai, tai organiniai dariniai (medžiagos), randami archeologiniuose objektuose, turintys archeologinės svarbos, pvz. augalų liekanos, medžio angliukai, žmonių bei gyvūnų kaulai, vabalų liekanos, moliuskai bei kiaušinių lukštai. Šiuo metu centras specializuojasi į makrobotanikos bei osteologinės medžiagos tyrimus.

Bioarcheologijos centrą sudaro trys laboratorijos: antropologijos, archeobotanikos bei zooarcheologijos; taip pat centre įrengtos grunto plovimo bei saugojimo patalpos, zooarcheologinės medžiagos saugykla, darbuotojų bei doktorantų darbo kabinetai. Tyrimai laboratorijose atliekami pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką.

Centras yra atviros prieigos, suteikia galimybę ir sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio mokslininkams tirti jame saugomą medžiagą. Taip pat suteikiamos sąlygos Vilniaus universiteto studentams atlikti tiriamuosius darbus, įgauti įgūdžių bioarcheologijos srityje. Bioarcheologijos centras vykdo ir užsakomuosius ekofaktinės medžiagos tyrimus.

Archeobotanikos laboratorijai ir vykdomiems tyrimams vadovauja Prof. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen. Zooarcheologijos laboratorijai ir vykdomiems tyrimams vadovauja dr. Giedrė Piličiauskienė.


Bioarcheologijos tyrimų centras yra įsikūręs VU Geomokslų Instituo rūmuose:
M. K. Čiurlionio g. 21
Vilnius, LT-03101