Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė


El. paštas:  giedre.motuzaite@gmail.com 

Tel. +37061927925

academia.edu

 

IŠSILAVINIMAS IR DARBO PATIRTIS                                                        

 • Nuo 2015 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė
 • Nuo 2014 m. mokslo darbuotoja Lietuvos istorijos institute
 • 2013 – 2015 m. podoktorantūros stažuotė VU Istorijos fakultete. Projekto tema: Maisto globalizacijos pradžia Eurazijos stepėmis: pirmieji rytų vakarų kontaktai ir jų pasekmės.
 • 2010 – 2013 m. mokslo darbuotoja bioarcheologijos srityje, Kembridžo universitetas (Postdoctoral Research Fellow in Bioarchaeology). Projekto tema: Pan-Azijatinių kontaktų pionieriai (Pioneers of Pan-Asian Contact).
 • 2006 – 2010 m. filosofijos mokslų daktarė, Kembridžo universitetas, Archeologijos departamentas. Disertacijos pavadinimas: Ankstyvųjų kultūrinių augalų atsiradimas Ukrainoje remiantis archeobotaniniais duomenimis (An archaeobotanical approach to the earliest appearance of domesticated plant species in Ukraine). Darbo vadovas: Prof. M. K. Jones, konsultantai: Dr L. Janik, Dr P. Biehl, Dr H. Hunt.
 • 2005 – 2006 m. filosofijos mokslų magistras (MPhil) Mokslinių metodų panaudojimas archeologijoje (Archaeological Science), Kembridžo universitetas, Archeologijos fakultetas.
 • 2003 – 2005 m. magistro laipsnis Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra.
 • 2002 (1 semestras), Archeologijos institutas, Kopenhagos universitetas (Socrates-Erasmus programa).
 • 1999 – 2003 m. bakalauro laipsnis Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra.

DĖSTOMI DALYKAI

 • Bioarcheologijos pagrindai
 • Žmogus ir jo aplinka
 • Nuo lauko darbų iki tyrimų laboratorijoje
 • Tafonomija
 • Cheminių, fizikinių, biomolekulinių tyrimų galimybės archeologijoje
 • Praeities žmonių mityba

MOKSLINIAI INTERESAI

Pagrindinės tyrimų sritys: gamybinis ūkis, senovinio maisto rekonstrukcijos, žmonių mityba, kulinarinis paveldas, maisto gamybos ištakos, augalų sukultūrinimas ir gyvūnų prijaukinimas, maisto globalizacijos pradžia, pirmieji Rytų-Vakarų kontaktai Eurazijos stepėmis, neolitas-bronzos amžius Ukrainoje, Lietuvoje, Centrinėje Azijoje, paleoaplinkos rekonstrukcijos, holoceno landšafto vystymasis ir žmogaus sąveika su gamta, žmogaus adaptacija prie gamtinių sąlygų, žmogaus poveikis gamtai, ūkininkavimo strategijos

Tyrimų regionai: Lietuva, Ukraina, Moldova, Kaukazas, pietinė ir vakarinė Rusija, Centrinė Azija (Kazachstanas ir Kirgizija), vakarų ir šiaurės Kinija

Tyrimų metodai: archeobotanika (makrobotanika, palinologija, fitolitai), stabiliųjų izotopų analizė (δ13C ir δ15N), zooarcheologija, geoarcheologija (mikromorfologija, dirvožemio sudėties ir rūgštingumo analizė), etnografija, aerofotografija, archeologiniai kasinėjimai, OSL ir 14C datavimas

SVARBIAUSIOS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

ISI WoS publikacijos

 • Grikpedis, M., Motuzaite Matuzeviciute, G. The beginnings of rye (Secale cereale) in the East Baltics. Vegetation History and Archaeobotany, 2016 (online first).
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Kiryushin, Y.F., Rakhimzhanova, S.Zh., Svyatko, S., Tishkin, A.A., O’Connel, T. Climate or dietary change? Stable isotope analysis of Neolithic-Bronze Age populations from the Upper Ob and Tobol River basins, Holocene (online first), pp.1-15, September, 2016
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Logvin, A., Shevnina, I., Seitov, A., Feng, J., Zhou, L. The first OSL dating results of the ancient geometric earthworks of Kazakhstan. Archaeological Research in Asia (online first), 7, pp.1-7, July, 2016
 • Liu X, Lister DL, Zhijun Z, Staff RA, Jones P, Zhou L, Pokharia AK, Petrie CA, Pathak A, Lu H, Motuzaite Matuzeviciute G, Bates J, Pilgram TK and Jones MK, The virtues of small grain size: Potential pathways to a distinguishing feature of Asian wheats,Quaternary International (online first), pp. 1-13, April, 2016
 • Liu, Xinyi; Reid, Rachel E. B.; Lightfoot, Emma; Giedre Motuzaite Matuzeviciute; Jones, Martin K. Radical change and dietary conservatism: Mixing model estimates of human diets along the Inner Asia and China’s mountain corridors, Holocene (online first), pp. 1-10, September, 1016.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Telizhenko, S., Lillie, M. AMS radiocarbon dating from the Neolithic of Eastern Ukraine casts doubts on existing chronologies, Radiocarbon 57,4, pp.657-664, 2015.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Preece, R.C., Wang, S., Colominas, L., Ohnuma, K., Kume, S., Abdykanova, A., Jones, M.K., Ecology and subsistence at the Mesolithic and Bronze Age site of Aigyrzhal-2, Naryn Valley, Kyrgyzstan, Quaternary International (online first), pp. 1-15, August, 2015.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G; E. Lightfoot, T.C. O’Connell, D. Voyakin, X. Liu, 
Loman, V. Svyatko, S., Usmanova, E., M. K. Jones. The extent of agriculture among pastoralist societies in Kazakhstan determined 
using stable isotope analysis of bone collagen during the Bronze Age-Turkic 
period. Journal of Archaeological Science 59, pp. 23-34, July, 2015.
 • Liu X, Lightfoot E., O’Connell T. C., Wang H., Li S. Zhou L., Hu Y., Motuzaite-Matuzeviciute G. and Jones M. K. From necessity to choice: dietary revolutions in west China in the second millennium BC. World Archaeology, 46,5, pp. 661-680, September, 2014.
 • Lightfoot, E., Motuzaite‐Matuzeviciute, G., O’Connell, T., Kukushkin, I., Loman, V., Varfolomeev, V., Liu, X. & Jones, M. How ‘Pastoral’ is Pastoralism? Dietary Diversity in Bronze Age Communities in the Central Kazakhstan Steppes. Archaeometry, 57, pp.232–249, August, 2014.
 • Salavert A., Messager E., Motuzaite-Matuzeviciute G., Lebreton V., Bayle G., Crépin L., Puaud S., Péan S., Yamada M., Yanevich A. First results of archaeobotanical analysis from Neolithic layers of Buran Kaya IV (Crimea Mountains, Ukraine), Environmental Archaeology, 20,3, pp. 274-282, January, 2014.
 • Dong, G. Wang, Z., Ren, L. Motuzaite Matuzeviciute, G. Wang, H., Ren, X., Chen, F. 2014. A Comparative Study of 14C Dating on Charcoal and Charred Seeds from Late Neolithic and Bronze Age Sites in Gansu and Qinghai Provinces, NW China. Radiocarbon, 56,1, pp.157-163, 2014.
 • Motuzaite Matuzeviciute G., Richard A. Staff, Harriet V. Hunt, Xinyi Liu, Martin K. Jones. The early chronology of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Europe. Antiquity 87, 338, pp. 1073-1085, July, 2013.
 • Motuzaite-Matuzeviciute, G., Jacob, J., Telizhenko, S. & Jones, M. K. Miliacin in palaeosols from an Early Iron Age in Ukraine reveal in situ cultivation of broomcorn millet. Archaeological and Anthropological Sciences 8,1, pp. 43-50, July, 2013.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Telizhenko, S. A., Jones, M. K. The Earliest Evidence of Cereal Cultivation in Crimea: Archaeobotanical Investigation and Direct Radiocarbon Dating Of Cereal Grains. Journal of Field Archaeology, 38,2, pp. 120-128, July2013.
 • Motuzaite-Matuzeviciute, G., Telizhenko, S., Jones, M.K. 2012. Archaeobotanical investigation of two Scythian-Sarmatian period pits in eastern Ukraine: Implications for floodplain cereal cultivation. Journal of Field Archaeology 38,2, pp. 51-61.
 • Motuzaite-Matuzeviciute, G., Hunt, H. V. & Jones, M. K. Experimental approaches to understanding variation in grain size in Panicum miliaceum (broomcorn millet) and its relevance for interpreting archaeobotanical assemblages. Vegetation History and Archaeobotany 21,1, pp. 69–77, January 2012.
 • Jones, M.K., Hunt, H., Lightfoot, E., Lister, D., Liu, X. and Motuzaite-Matuzeviciute, G. 2011. Food globalisation in prehistory. World Archaeology, 43,4, pp. 665–675, December 2011.
 • Hunt, H., Vander Linden, M., Liu, X., Motuzaite Matuzeviciute, G., Jones, M. K. Millets across Eurasia: chronology and context of early records of the genera Panicum and Setaria from archaeological sites in the Old World, Vegetation History and Archaeobotany, 17, 5, pp. 5-18, October, 2008.
 • Menotti, F., Baubonis, Z., Brazaitis D., Higham, M., Kvedaravicius, M., Lewis, H., Motuzaite Matuzeviciute, G., Pranckenaite, E. The First Lake-Dwellers of Lithuania: Late Bronze Age Pile Settlements on Lake Luokesas, Oxford Journal of Archaeology, 24, 4: pp. 381-403, October, 2005.

Kitos tarptautinės publikacijos recenzuojamuose leidiniuose:

 • Jones, MK., Hunt, H., Kneale,C. Lightfoot, E., Lister, D., Liu, X. and Motuzaite-Matuzeviciute, G. 2016. Food globalisation in prehistory: The agrarian foundations of an interconnected continent. Journal of British Academy 4, pp. 73-87. August 2016.
 • Мотузайте Матузевичуйте Г. Рацион питания населения Каратумы, определенный с помощью анализа костного коллагена // Байпаков К.М., Воякин Д.А., Захаров С.В. Могильник Каратума. Некрополь раннего железного века в Семиречье. – Алматы: ТОО «Археологическая экспертиза», 2016. Приложение 3. – С. 623-633.
 • Motuzaite-Matuzeviciute, G. The earliest appearance of domesticated plant species and their origins in the western fringes of the Eurasian Steppe. Documenta Praehistorica, XXXIX, pp 1-21, 2012.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G. Neolithic of Ukraine: a Review of Theoretical and Chronological Interpretations, Archaeologia Baltica, 20, pp. 136-149, 2014.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Hunt, H., Jones, M. K. Multiple sources for Neolithic European agriculture: Geographical origins of early domesticates in Moldova and Ukraine, in Dolukhanov, P., Sarson, G. R. & Shukurov, A. M. (Eds.) The East European Plain on the Eve of Agriculture. BAR International Series S1964. Oxford, Archaeopress, pp. 53-64, 2009.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G.2015. Securing the Timeline of our Past: Concerns and Perspectives of Radiocarbon Dating in the east Baltic, Interarchaeologia, 5, pp. 227-243, 2015.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G. Living above the water or dryland? The application of soil analysis methods to investigate a submerged Bronze-Early Iron Age lake dwelling site in eastern Lithuania, Archaeologica Baltica, 9, pp 33-46, 2008.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G. On identity of prehistoric lake dwellers in Lithuania, Interarchaeologia 4, pp. 93-104, 2015.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Stabiliųjų izotopų analizės metodas ir jo panaudojimas archeologijoje. In (ed.) A. Merkevičius: Moksliniai metodai archeologijoje, 2014.
 • Motuzaite Matuzeviciute, G. Living on the lake and farming the land. Archaeobotanical investigation of Luokesas I lake dwelling site, Lietuvos Archeologija, 30, pp. 123-138, 2007
 • Motuzaite Matuzeviciute, G., Telizhenko, S. A. Keramika i zemledelie ili tolka keramika? Osobennosti neolita basseina Severskogo Dontsa (po materialam neoliticheskikh poselenii Vostochnoi Ukrainy Starobelsk-I i Novoselovka-III). Vzaimodeistvie i khronologiya kultur mezolita i neolita vostochnoi evropy. Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii, posveschyannoi 100-letiyu N. N. Gurinoi, pp 143-145, 2009.
 • Tsybrii, A. V., Dolbunova, E. V., Mazurkevitch, A. N., Tsybrii, V. V., Gorelik, A. F., Motuzaite Matuzeviciute, G., Sablin, M. V. 2014. Novye issledovaniya poseleniya Rakushechnyi Yar v 2008-2013 g.g. Samarskii Nauchnyi Vestnik 3, 8: 203-214.
 • Abdykanova, A., Tabaldiev, K., Chargynov, T., Onuma, K., Kume, S., Motuzaite Matuzeviciute, G., Beketaeva, Zh., 2014. Novyi pamyatnik kamennogo veka Aigyrzhal-2 (Kyrgyzstan, Narynskaya oblast). Dialog kultur Evrazii v arkheologii Kazakhstana. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii, posvyaschenoi 90-letiyu K.A. Akisheva, April 22-24, 2014 – Astana, Kazakhstan, 147-160.

Ekspertinė ir kita akademinė veika
Elsevier ir Thomson Reuters publikacijų redakcija

Kita
Academy of Achievement Washington (nuo 2007) Association of Lithuanian Archaeology (nuo 2005) Gates Trust, Downing Kolegija (nuo 2005), Darwin kolegija (nuo 2010)