Dokt. Auksė Rusteikytė


El. paštas:  aukse.rusteikyte@gmail.com

IŠSILAVINIMAS IR DARBO PATIRTIS   

  • 2019 m. mokslinė praktika Bristolio universiteto Chemijos mokykloje. Organinių liekanų keramikoje analizė. Erasmus + programa.
  • Nuo 2018 m. Vilniaus universiteto doktorantė, numatoma disertacijos tema „Mikrobotaninių ir biomolekulinių metodų pritaikymas tiriant organines liekanas: remiantis Vilniaus Žemutinės pilies medžiaga“.
  • Nuo 2017 m. Vilniaus universiteto Bioarcheologijos tyrimų centro Archeobotanikos laboratorijos laborantė.
  • 2017-2018 m. savanorė VšĮ Archeologijos centras.
  • 2016-2018 m. magistro laipsnis, Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra. Baigiamojo darbo tema: „Suanglėjusio maisto likučių tyrimai archeologijoje: tyrimų metodai ir galimybės Lietuvos archeologinės medžiagos pavyzdžiais“.
  • 2011-2016 m. bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra. Baigiamojo darbo tema: „Matricos Lietuvos juvelyrikoje“.                                                   

MOKSLINIAI INTERESAI

Maisto ir mitybos istorija, paleomityba, maisto paruošimo technologijos, senoviniai receptai, senovinio maisto rekonstrukcija, senovinio maisto likučių keramikoje analizė, suanglėjusių amorfinės formos maisto liekanų analizė, eksperimentinė archeologija, viešoji archeologija.

Tyrimų metodai: archeobotanika, mikroliekanų (krakmolo, fitolitų) tyrimai, SEM analizė, biomolekuliniai tyrimai archeologijoje, 14C datavimas, etnografija.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

  • Motuzaitė Matuzevičiūtė G. ir Rusteikytė A. (2017) Paleomitybos tyrimai archeologijoje ir eksperimentinės archeologijos galimybės, in: Eksperimentinė archeologija (sud. Luchtanienė D.), Vilnius: Akademinė leidyba, 2017, p. 57-80.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

  • Rusteikytė A. Study of amorphous charred food remains found in Lithuania. International Work Group for Palaeoethnobotany. Lecce, Italy, June 3-8, 2019.

MOKSLO POPULIARINIMAS