Zooarcheologija


 • ZOOARCHEOLOGIJOS LABORATORIJA: TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
  • Zooarcheologijos laboratorijoje atliekami žinduolių liekanų zooarcheologiniai tyrimai.
  • Zooarcheologijos laboratorijoje saugoma Lietuvos archeologinių paminklų zooarcheologinė medžiaga yra prieinama įvairių sričių mokslininkų tyrimams. Dėl tyrimams reikalingos medžiagos teirautis dr. G. Piličiauskienės.
  • Zooarcheologijos laboratorija gali naudotis VU studentai ir doktorantai, bei Lietuvos ir užsienio mokslininkai su dr. G. Piličiauskienės priežiūra.
  • Vilniau universitete saugoma zooarcheologinė kolekcija, jos sąrašas yra paviešintas Bioarcheologijos centro internetiniame puslapyje.
  • Zooarcheologinė medžiaga tyrimams yra priimama zooarcheologijos laboratorijoje. Medžiagą priima dr. G. Piličiauskienė. Priėmus medžiagą per 3 darbo dienas išrašomas priėmimo – perdavimo aktas, gautos medžiagos aprašas įtraukiamas į zoarcheologijos laboratorijoje saugomos medžiagos duomenų bazę.
  • Moksliniu požiūriu vertinga zooarcheologinė medžiaga paliekama saugoti Vilniaus universiteto zooarcheologijos laboratorijoje.
  • Šioje laboratorijoje taip pat yra vykdomos Vilniaus universiteto studentų paskaitos/laboratoriniai darbai.